پره سر شهر زیبای من - مطالب فروردین 1395

پره سر شهر زیبای من - مطالب فروردین 1395

ویسادار تا اندل

شروع حركت از "ویسادار" بود ، رودخانه ی پرجذبه و خروشان دیارمان.

ابتدا از رودخانه ویسادار گذشتیم .عبور از پل چوبی كه هرلحظه ترس از افتادن

در آب بود اما كوهنوردان شجاع ، بی هیچ ابایی ازش گذشتن وهیجانی وصف ناپذیر داشت.

مسیر سراسردرخت های جنگلی، سبزه زارها و تپه ها و طبیعتی بكر بود، بهشتی كه چشم ها را درخود مات می كرد! دوربین كوهنوردان از ثبت تصاویر سیر نمی شد و در بهت زیبایی ، شرشر آبریزه های بین راهی و چهچهه پرندگان بهاری درهم  تنیده بود.

درختان تنومندی بود  كه تنه آنها پرااز یادگاری هایی  بود كه اكنون بزرگ و بزرگ تر شده بودن و دست انسان دیگر یارای رسیدن به اون یادگاری ها رو نداشت.

پیكره جنگل آماج رویش درختان جوان و پراز امبرو و گل های خوشرنگ و سبزه زارها و سنگ چین های طبیعی بود كه دلمان نمی آمد قدم به زمین بگذاریم و سبزه زاری سرشكسته شود..

بعداز صبحانه و استراحت مختصر راهمان روبه سربالایی تندی بود كه اكنون وقت ان رسیده بود همه باهم ازاین گذرگاه بگذریم.یك طرف جاده مال رو، دره بود و ارتفاع.اما ترسی نبود ، آمده بودیم تا ازارتفاع درس افتادگی و خشوع بیاموزیم و پایان این مسیر سخت خداروشكر كردیم و این گونه بود كه "شكرگاه بره " روهم پشت سر گذاشتیم.

جنگل مبهوت بود ازاین همه افتخار.

بعد مسافتی همواربه بهشتی خالص یعنی " دیانسر" رسیدیم.محوطه ی سرسبزی پذیرای ما بود.كی وقت ناهار شد!؟ زیبایی ها گذر زمان را ازما گرفت. بساط ناهار برچیدیم.

گوسفندان در گوشه ای ازاین دیارقشنگ مشغول چرا بودند و زن صاحب خانه ای كه مهربانی را بالبخندش نثارمان میكرد و مارو به نان و پنیرمحلی دعوتمان كرد، اما گروه مشغول صرف ناهار صنعتی بودند!

مسیر دیانسر سراسر زیبایی بود.سبزه زارهای پر از آلاله و گیاهان خوردنی ( مثل پته) و محوطه ای حصاركشی شده كه تا چشم كارمیكرد سرسبزی بود.

مسیر بعدی "اندل" بود.هیچوقت زیبایی اندل رو ازاون ارتفاع و بالای روستا ندیده بودم.حیرت انگیز بود.خانه های سقف رنگی تازه ساخته شده همراه با خانه های كاه گلی قدیمی با  مسیرهای جاده ای حصاركشی شده از دور زیبایی خاصی به منطقه بخشیده بود.

همه با نظم وارد روستا شدیم و پیش بسوی خانه ی عموحافظ كه پذیرای ما با چای قند پهلویش بود كه واقعا خستگی را ازتن همه بدر كرد.

اندل بوی زندگی میداد.

اكنون وقت بازگشت بود .آرام آرام از روستا عبوركردیم و در مسیر بازگشت عكس ها رو مرور می كردیم و خرسند از نوردی دیگر.

چه زیباست كوه كه به من استقامت آموخت.

مقاوم باشم تا سربلند شوم.
تاریخ : سی ام فروردین 95 | 07:54 | نویسنده : میرزاجانی | نظرات

همراه با گروه كوهنوردی كادوس پره سر

"ویسادار - شكرگاه بره - دیانسر - اندل"


تاریخ : بیست و ششم فروردین 95 | 17:20 | نویسنده : میرزاجانی | نظرات

همراه با گروه كوهنوردی كادوس پره سر

"ویسادار - شكرگاه بره - دیانسر - اندل"تاریخ : بیست و سوم فروردین 95 | 20:08 | نویسنده : میرزاجانی | نظرات

همراه با گروه كوهنوردی كادوس پره سر

"ویسادار - شكرگاه بره - دیانسر - اندل "تاریخ : بیست و یکم فروردین 95 | 09:53 | نویسنده : میرزاجانی | نظرات

تاریخ : نهم فروردین 95 | 09:20 | نویسنده : میرزاجانی | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات