پره سر شهر زیبای من سلام. رزیتا هستم اهل پره سر (یكی از شهرهای تالش بزرگ) به وبلاگ من خوش امدید. هدف این وبلاگ شناساندن زیبایی های شهر پره سر و تالش و طبیعت زیبای اطراف آن هستش پس از بازدید از این وبلاگ با نظرات ارزشمندتون منو در پیش برد عملکرد هرچه بهتر این وبلاگ یاری دهید. www.paresar.ir http://www.paresar.ir 2019-03-19T16:41:47+01:00 text/html 2018-05-12T03:22:10+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی نشا کاری http://www.paresar.ir/post/82 <br>اماده سازی مزرعه و نشای برنج<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326118868/photo_2018_05_12_12_09_10.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="324" border="0" width="577"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326118992/photo_2018_05_12_12_08_28.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="322" border="0" width="573"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326119068/photo_2018_05_12_12_08_54.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="321" border="0" width="572"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326119134/photo_2018_05_03_09_09_35.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="320" border="0" width="570"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326119200/photo_2018_05_03_09_09_37.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="319" border="0" width="569"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326119384/photo_2018_05_03_09_09_22.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="322" border="0" width="573"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326119468/photo_2018_05_03_09_09_55.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="317" border="0" width="566"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8326119518/photo_2018_05_03_09_09_24.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="319" border="0" width="567"><br><br><br><br><br><br><br> text/html 2018-03-10T01:45:31+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی لتوم http://www.paresar.ir/post/81 <br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8321333784/photo_2018_03_10_08_32_30.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="345" border="0" width="614"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8321333834/photo_2018_03_10_08_32_23.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="342" border="0" width="611"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8321334068/photo_2018_03_10_08_40_07.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="340" border="0" width="606"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8321334126/photo_2018_03_10_08_32_16.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8321334168/photo_2018_03_10_08_32_01.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="322" border="0" width="574"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8321334226/photo_2018_03_10_08_32_13.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="320" border="0" width="571"><br><br><br><br> text/html 2017-05-06T08:21:10+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی ابشار لاتون http://www.paresar.ir/post/78 <br><br><br>همراه با گروه كوهنوردی كادوس<br><br><b>آبشار لاتون</b> در&nbsp; ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان&nbsp; استارا شهر لوندویل&nbsp; ،روستای كوته كومه&nbsp; جای گرفته‌است.<br><br>&nbsp;ارتفاع تقریبی آبشار لاتون ۱۰۵ متر است که به لحاظ بلندی، مرتفع‌ترین آبشار ایران به حساب می‌آید.<br><br><font size="3"></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294151242/IMG_7462.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="438" border="0" width="587"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294151526/IMG_7470.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="438" border="0" width="584"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294151576/IMG_7476.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="436" border="0" width="582"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294151626/photo_2017_05_06_08_39_28.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="325" border="0" width="580"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294151676/photo_2017_05_06_08_39_30.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="329" border="0" width="586"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294151692/photo_2017_05_06_08_39_33.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="328" border="0" width="585"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294151742/photo_2017_05_06_17_14_22.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="328" border="0" width="584"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294151792/IMG_7487.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="434" border="0" width="579"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294151868/IMG_7488.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="766" border="0" width="576"><br> text/html 2017-04-29T02:16:24+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی ماسوله به كوربار http://www.paresar.ir/post/77 <br>همراه با تور طبیعت گردی ویسادار كادوس<br><br><font size="3"><b>ماسوله به كوربار </b><br></font><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293440576/IMG_7359.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="463" border="0" width="618"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293440700/IMG_7361.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="460" border="0" width="616"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293440968/IMG_7363.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="457" border="0" width="611"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293441076/IMG_7388.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="453" border="0" width="606"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293441192/IMG_7428.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="450" border="0" width="601"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293441250/photo_2017_04_29_09_18_29.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="336" border="0" width="600"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293441350/photo_2017_04_29_09_20_11.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="334" border="0" width="596"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293441468/photo_2017_04_29_09_20_24.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="332" border="0" width="592"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293441542/photo_2017_04_29_09_23_05.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="331" border="0" width="591"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293441850/photo_2017_04_29_09_21_44.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="329" border="0" width="587"><br><br> text/html 2017-04-22T03:18:23+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی زیبایی های بهار http://www.paresar.ir/post/76 <br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292770800/Copy_of_photo_2017_04_21_20_23_44.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="344" border="0" width="612"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292770984/Copy_of_photo_2017_04_21_20_12_06.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="340" border="0" width="605"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292771092/Copy_of_photo_2017_04_21_20_22_35.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="338" border="0" width="601"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292771168/Copy_of_photo_2017_04_21_20_22_49.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="337" border="0" width="599"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8292771234/photo_2017_04_21_20_14_59.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="335" border="0" width="596"><br> text/html 2016-11-21T02:03:43+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی زیبایی های ابشار ویسادار در پاییز http://www.paresar.ir/post/75 <br><br>[http://www.aparat.com/v/tRCKT]<br> text/html 2016-11-19T03:50:56+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی پاییز در ویسادار http://www.paresar.ir/post/74 <br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275243234/IMG_7023_copy.jpg" alt="" width="592" vspace="0" hspace="0" height="444" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275243300/IMG_7029_copy.jpg" alt="" width="589" vspace="0" hspace="0" height="784" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275243392/IMG_7034_copy.jpg" alt="" width="584" vspace="0" hspace="0" height="437" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275243492/IMG_7037_copy.jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="434" border="0" align="bottom"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8275243668/IMG_7040_copy.jpg" alt="" width="579" vspace="0" hspace="0" height="769" border="0" align="bottom"><br><br><br><br>*************************&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275243850/IMG_7054_copy.jpg" alt="" width="576" vspace="0" hspace="0" height="767" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8275244376/IMG_7058.jpg" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="211" border="0" align="bottom"><br><br><br> text/html 2016-11-05T09:45:15+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی مراحل كاشت سیر http://www.paresar.ir/post/72 <br><br>همون سیرهای&nbsp; كاشته شده در عكس های قبل:&nbsp; اول اردیبهشت<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292771434/photo_2017_04_21_20_23_07.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="352" border="0" width="626"><br><br><br>&nbsp;&nbsp; ******************************************************************<br><br><br><font size="2">مراحل كاشت سیر :&nbsp; ابان ماه<br><br>شخم زدن زمین <br>استفاده از کود حیوانی و همواركردن زمین<br>پاشیدن كاه و كلوش سوخته روی زمین<br>كاشت سیر</font><br><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273530500/photo_2016_11_05_08_34_21_copy.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="330" border="0" width="587"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273530626/photo_2016_11_05_08_37_13_copy.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="327" border="0" width="583"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273530692/photo_2016_11_05_08_37_37_copy.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="326" border="0" width="581"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273530784/photo_2016_11_05_08_38_37_copy.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="324" border="0" width="577"><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273530884/photo_2016_11_05_08_36_51_copy.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="321" border="0" width="573"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273531000/photo_2016_11_05_08_36_32_copy.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="322" border="0" width="573"><br><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8273531226/photo_2016_11_05_08_36_16_copy.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="320" border="0" width="570"><br><br><br><br> text/html 2016-10-08T01:19:53+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی در دل جنگلهای سیابیل اسالم http://www.paresar.ir/post/71 <br><br>پیمایش در جنگلهای سیابیل <br><br>عكس هایی از شمشادهای افت زده<br><br>( خاله سرای 57 - ابتدای كمربندی اسالم - وزمه بیجار- سیابیل )<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8270061192/IMG_6931.jpg" alt="" width="576" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="431"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8270061234/IMG_6932.jpg" alt="" width="571" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="428"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8270061250/IMG_6935.jpg" alt="" width="570" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="427"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8270061268/IMG_6943.jpg" alt="" width="573" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="429"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8270061300/IMG_6945.jpg" alt="" width="570" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="427"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8270061318/IMG_6948.jpg" alt="" width="570" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="758"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8270061418/IMG_6959.jpg" alt="" width="573" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="429"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8270061442/IMG_6962.jpg" alt="" width="575" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="431"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8270061468/IMG_6968.jpg" alt="" width="573" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="763"><br> text/html 2016-08-18T02:11:15+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی زحمتكشان برنج http://www.paresar.ir/post/69 <br><img src="http://s1.picofile.com/file/8264201000/IMG_6881.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="438" hspace="0" vspace="0" width="585"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8264201176/IMG_6886.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="439" hspace="0" vspace="0" width="586"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8264201292/IMG_6888.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="436" hspace="0" vspace="0" width="583"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8264201376/IMG_6875.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="436" hspace="0" vspace="0" width="582"><br><br><br> text/html 2016-08-16T01:12:12+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی به فكر اینده باشیم http://www.paresar.ir/post/68 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-no-proof:yes"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><b><span style="font-size:48.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">ده سال گذشت!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:26.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">تا چشم به هم بزنید یک دهه دیگر نیز می گذرد!</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">آیا میدانید راز ثروتمندان چیست؟موضوع فقط کسب درآمد زیاد نیست.آیا باور میکنید</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">که در امریکا زوجی که کارمندانی معمولی با درآمدی معمولی بودند، پس از <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">بازنشستگی</span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"> تمایی آشنایان خود را متحیر کردند.آنها یه ویلای ییلاقی با یک <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">قایق تفریحی می خرند! چطور چنین چیزی امکان پذیر است؟؟؟؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">آنها از 30 سال قبل تصمیم گرفته بودند که روزی پول یک لیوان قهوه را پس انداز </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">کنند.راز ثروتمند شدن صرفه جویی کردن نیست، بلکه پس انداز کردن است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA">شاید فکر کنید این برای کشورهای دیگر صادق است،ولی آیا</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA"> می دانید در ایران نیز شما می توانید با </span></b><b><span style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA">پس انداز در</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 26pt; line-height: 115%;" lang="FA"> بیمه رازی</span></b><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA"> و خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری با مبلغ 50 <br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA">هزارتومان در ماه و افزایش 10 درصدی آن در سالهای بعد در</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA"> پایان 30 سال حداقل <font color="#FF0000">سیصد میلیون</font></span></b><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="color:red"> تومان پول نقد </span>داشته</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA"> باشید!؟؟</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></b></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">حتی می توانید از مبالغ كم تر 20 ، 30 ، 40 و ... شروع كنید .<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><img src="http://s2.picofile.com/file/8263960150/%D8%B4%D8%B3%D8%B4%D8%B3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="862" hspace="0" vspace="0" width="611"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br> text/html 2016-08-07T23:40:57+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی شاه گردو http://www.paresar.ir/post/67 <br><br>در ارتفاعات اسالم تالش و بعد از ییلاق اسب وونی تابلویی در کنار خیابان با نام شاه گرد کوه جلب توجه<br>میکند(نوشته ی تابلو صحیح نیست و واژه ی درست شاه گْرْدَوْ می باشد).پس از طی کردن مسافتی<br>&nbsp;نسبتا" طولانی در جاده ای خاکی و گذشتن از دره ها و رودخانه های بسیار زیبا به دامنه ی کوهی<br>میرسیم که دیگر قادر نیستیم مسیر را سواره طی کنیم و باید پیاده مسیر را تا قله ی کوه ادامه دهیم<br>،در قله این کوه به مسجد چوبی سبز رنگی میرسیم که از دیرباز جزء زیارتگاههای مهم منطقه ی اسالم <br>بوده و هست که سالانه زوار بسیار زیادی برای زیارت به این محل می آیند و در فصل تابستان همه روزه <br>شاهد حضور مردم در این زیارگاه هستیم.&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.hammihan.com/post/7181095" target="_blank" title="">http://www.hammihan.com<br></a><br><font size="2"><b><br>هدف نشان دادن مسیر رسیدن به شاه گردو بود .جمعه ها این مسیر بسیار<br>شلوغ هستش ، بخاطر همین این شلوغی در عكسها دیده شده.</b></font><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262924876/IMG_6780.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="473" hspace="0" vspace="0" width="569"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262924892/IMG_6784.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="568"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8262924900/IMG_6790.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="429" hspace="0" vspace="0" width="572"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262924934/IMG_6792.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="758" hspace="0" vspace="0" width="569"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262924942/IMG_6796.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="759" hspace="0" vspace="0" width="570"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8262924984/IMG_6799.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="424" hspace="0" vspace="0" width="566"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262925050/IMG_6804.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="568"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262925126/IMG_6805.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="567"><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/8262925150/IMG_6807.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="568"><br><br><img src="http://s2.picofile.com/file/8262925184/IMG_6812.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="758" hspace="0" vspace="0" width="569"><br><br><br> text/html 2016-08-07T00:07:53+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی بازارگاه http://www.paresar.ir/post/17 <p>&nbsp;</p><p>بروز رسانی عكسهای مربوط به بازارگاه</p><p><br></p> <p><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="2">ییلاق بازارگاه در محدوده آق مسجد می باشد اما متاسفانه هیچ تابلویی برای روستا نصب</font></font></b></p><p><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="2"> نشده و نام</font></font></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><font size="2"> روستا ناشناخته ست.دارای طبیعتی زیبا با درختان تنومند.</font></b><br></font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7526542896/545.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7526545050/544.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p>&nbsp;<img src="http://s2.picofile.com/file/8262927200/IMG_6686.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="445" hspace="0" vspace="0" width="594"></p><p><img src="http://s2.picofile.com/file/8262927318/IMG_6698.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="795" hspace="0" vspace="0" width="597"></p><p></p><p><img src="http://s1.picofile.com/file/8262927342/IMG_6717.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="447" hspace="0" vspace="0" width="598"></p><p><img src="http://s2.picofile.com/file/8262927368/IMG_6725.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="445" hspace="0" vspace="0" width="594"></p><p><img src="http://s2.picofile.com/file/8262927426/IMG_6734.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="446" hspace="0" vspace="0" width="595"></p><p><img src="http://s1.picofile.com/file/8262927476/IMG_6736.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="443" hspace="0" vspace="0" width="592"></p><p><img src="http://s1.picofile.com/file/8262927492/IMG_6738.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="443" hspace="0" vspace="0" width="591"></p><p><img src="http://s1.picofile.com/file/8262927526/IMG_6756.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="444" hspace="0" vspace="0" width="593"></p><p></p><p><br></p><p>&nbsp;</p> text/html 2016-07-16T00:16:39+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی ابشار سوله سه http://www.paresar.ir/post/66 <br>همراه با گروه كوهنوردی كادوس پره سر <br><br><b><font size="2">لاكه تاشون اسالم به دریابن و آبشار سوله سه<br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259895592/IMG_6591.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="567"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259895750/IMG_6600.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="754" hspace="0" vspace="0" width="566"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259895826/IMG_6608.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="425" hspace="0" vspace="0" width="567"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259895842/IMG_6615.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="751" hspace="0" vspace="0" width="563"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259895918/IMG_6622.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="423" hspace="0" vspace="0" width="565"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259896000/IMG_6623.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="421" hspace="0" vspace="0" width="563"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259896434/IMG_6636.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="418" hspace="0" vspace="0" width="558"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259896092/IMG_6646.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="747" hspace="0" vspace="0" width="561"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259896150/IMG_6649.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="746" hspace="0" vspace="0" width="560"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259896226/412455.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="981" hspace="0" vspace="0" width="553"><br><br><br><br><br></font></b> text/html 2016-07-12T07:49:06+01:00 www.paresar.ir میرزاجانی مریان و آق اولر http://www.paresar.ir/post/65 <br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259450226/IMG_6419.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="428" hspace="0" vspace="0" width="571"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259450284/IMG_6420.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="427" hspace="0" vspace="0" width="570"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259450334/IMG_6430.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="428" hspace="0" vspace="0" width="571"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259450392/IMG_6436.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="568"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259450568/IMG_6466.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="568"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8259450600/IMG_6480.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="465" hspace="0" vspace="0" width="568"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259450676/IMG_6486.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="423" hspace="0" vspace="0" width="564"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259450784/IMG_6512.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="423" hspace="0" vspace="0" width="564"><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8259450868/IMG_6541.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="422" hspace="0" vspace="0" width="563"><br><br><br>